Informacja o naborze wniosków

 w Informacje różne

INFORMACJA

  Uprzejmie informuję o terminach naborów wniosków:
* Małe projekty ( 04.05.2010r. – 28.05.2010r.)
*
Odnowa i rozwój wsi ( 01.06.2010r. – 30.06.2010r.)
*
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ( 17.05.2010r. – 14.06.2010r.)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ( III kwartał 2010r.)
Więcej informacji  znajduje się na naszej stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl., w zakładce konkursy.
Zwracam się z prośbą o zamieszczenie terminów naborów na Państwa stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych.  Z poważaniem
Monika Sadowa
Specjalista ds. koordynowania projektów
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
ul. Warszawska 51, lok 7
17-312 Drohiczyn
tel.515 459 503
tel/fax 85 655 77 06