Informacja o NSP 2011

 w Informacje różne

Gminny   Komisarz   Spisowy   w     Huszlewie    informuje,    że   na    stronie  www.e-bip.pl można znaleźć dodatkowe informacje o NSP 2011, a w szczególności:
l     cel spisu
l     zakres spisu
l     tematy badawcze
l     obowiązek udzielenia odpowiedzi
l     metody zbierania danych
l     kolejność i terminy przeprowadzenia badań
l     tajemnica statystyczna i bezpieczeństwo