Informacja o portalu wyborczym

 w Wybory Samorządowe

Portal wybory2010.pl jest unikalnym miejscem w internecie, gdzie kandydaci będą mogli zaprezentować się na tle swoich konkurentów, a jednocześnie prowadzić dyskusję z wyborcami i politycznymi rywalami.

Portal nie zniknie po wyborach. Chcemy, aby był miejscem spotkania obywatela z wybranym do władz reprezentantem – miejscem dyskusji o tym, co najważniejsze dla ludzi w miejscu, w którym żyją. Miejscem tworzenia nowych idei, pomysłów i rozwiązań tworzonych przez społeczność lokalną dla dobra wspólnego.

Wybory2010.pl
Al. 3-go Maja 5/31
00-401 Warszawa

Tel.: 22 402 83 89
Fax: 22 402 83 87