INFORMACJA O PRACY URZĘDU GMINY W HUSZLEWIE

 w Informacje różne

W   DNIU   24 GRUDNIA    2013 ROKU (wtorek  )  
·    URZĄD   GMINY   W  HUSZLEWIE·   
 G O P S   W  HUSZLEWIE·   
GBP  W  HUSZLEWIE·   
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  w Huszlewie   
NIECZYNNE .          
      Zgodnie  z Zarządzeniem Nr 22/2013 Wójta Gminy  Huszlew z dnia 
19 grudnia     2013 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu  24 grudnia 2013r dla  pracowników  w Urzędzie  Gminy  w Huszlewie  i  Gminnych  Jednostkach  Organizacyjnych tj. GOPS w Huszlewie  i Gminnej Bibliotece Publicznej w Huszlewie i ZW i K w Huszlewie  .Odpracowanie  wymienionego wyżej dnia  nastąpi  28 grudnia  2013roku ( w wolna od pracy sobotę w godz. 730 do  1530)                                                                                           
WÓJT  GMINY     
 
-//- 
STANISŁAW  STEFANIUK