Informacja o wyłożeniu księgi kondolencyjnej

 w Informacje różne

                          Uprzejmie  informujemy , że  w  Urzędu  Gminy w Huszlewie  – w Sali Urządu Stanu Cywilnego  wyłożona  jest  „Księga Kondolencyjna”.

                                        Wobec   wielkiej  tragedii  , jaka dotknęła  naszą Ojczyznę w obliczu gwałtownej śmierci  Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego , Jego małżonki Marii i wszystkich  osób  towarzyszących , wyrażamy rozpacz i ból  oraz  najgłębsze współczucie dla  najbliższych  ofiar  katastrofy  

Przewodniczący Rady Gminy  Huszlew , Radni

Wójt Gminy Huszlew  , Pracowniczy Urzędu Gminy