Informacja

 w Informacje różne

INFORMACJA

 

W   DNIU   24 grudnia    2015  ROKU (CZWARTEK)

·    URZĄD   GMINY   W  HUSZLEWIE

·     G O P S   W  HUSZLEWIE

·    GBP  W  HUSZLEWIE

·    ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  w Huszlewie 

 

NIECZYNNE

 

              Zgodnie  z Zarządzeniem  Nr 9/2015 Wójta Gminy  Huszlew z dnia  01 CZERWCA   2015 roku w sprawie ustalenia dni wolnych  od pracy w 2015r dla  pracowników  w Urzędzie  Gminy  w Huszlewie  i  Gminnych  Jednostkach  Organizacyjnych tj. GOPS w Huszlewie  i Gminnej Bibliotece Publicznej w Huszlewie i ZW i K w Huszlewie  w związku  ze świętami przypadającymi  w dzień wolny  od pracy  w  2015 roku  .

                                                                           WÓJT  GMINY

                                                                                                        -//-

                                                                                        STANISŁAW  STEFANIUK