Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

 w Informacje różne

 

W dniu 30 października 2013 roku 5 par świętowało w świetlicy wiejskiej     w Huszlewie jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medale nadane przez prezydenta RP wręczył parom wójt gminy Stanisław Stefaniuk wraz kierownikiem USC Donatą Daniluk i  przewodniczącym rady gminy Kazimierzem Łukaszuk vel Oleksiuk  oraz Skarbnikiem Gminy Aliną Łukaszuk. Odznaczenia otrzymali:
 *Kazimiera i Marian Patej
*Stanisława i Stanisław Ambroziuk
*Helena i Bogdan Głuchowscy
*Henryka i Marian Hornowscy 
oraz nieobecni na uroczystości:   
* Krystyna i Stanisław Maciejewiczowie            
Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne oraz kwiaty. Sympatyczna atmosferę  spotkania zapewnił  występ zespołu Sąsiadeczki z Kobylan. 
Pracownice urzędu i panie z Koła Gospodyń w Huszlewie przygotowały poczęstunek. Była to okazja do miłych wspomnień  z lat młodości.          
  Jubilatom życzymy długich lat życia w zdrowiu, miłości i szczęściu rodzinnym.