Konkurs plastyczny KRUS

 w Informacje różne

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych   

            Rozstrzygnięty został etap gminny  I edycji Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn. „Jak bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym”. Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie, a współorganizatorem etapu gminnego Urząd Gminy w Huszlewie.

Głównym celem konkursu było propagowanie wśród najmłodszych mieszkańców wsi bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym oraz zwrócenie uwagi dzieci na istotne zagrożenia zdrowia i życia wypływające z pracy rolnika i jego rodziny. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej na papierze formatu A3 lub A4 w dowolnej technice o tematyce związanej z promowaniem bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Do konkursu przystąpiło 51 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy. Komisja konkursowa w skład, której wchodzili pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Łosicach i Urzędu Gminy w Huszlewie wyłoniła następujących zwycięzców:

  • I miejsce zajął Jan Ołdachowski – uczeń Szkoły Podstawowej w Mostowie
  • II miejsce zajęła Aneta Hryciuk – uczennica Szkoły Podstawowej w Mostowie
  • III miejsce zajął Łukasz Malczuk – uczeń Szkoły Podstawowej w Huszlewie
  • Wyróżnienie otrzymała Sylwia Hornowska – uczennica Szkoły Podstawowej w Mostowie 
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Huszlewie i OR KRUS w Warszawie. Wręczenie nagród nastąpiło 21.06.2010r. w siedzibach poszczególnych szkół.Praca laureata I miejsca reprezentuje Gminę w etapie powiatowym, którego rozstrzygnięcie nastąpi w terminie późniejszym. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.