Mazowiecki Bank Projektów

 w Informacje różne

Gmina Huszlew informuje o powstaniu aplikacji „Mazowiecki  Bank  Projektów, elektronicznej bazy wiedzy o inwestycjach w województwie mazowieckim.

„Mazowiecki  Bank  Projektów „ skierowany jest do beneficjentów przyszłego  regionalnego  programu operacyjnego  2014-2020  tj. m.in. jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, instytucji naukowych jednostek badawczo-rozwojowych , organizacji pozarządowych , przedsiębiorstw i podmiotów działających w oparciu  o zapisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Aplikacja jest dostępna na stronie www.mazovia.pl w zakładce UE oraz na stronie   www.bankprojektów.mazowvia.pl