Ogłoszenie GOPS

 w Informacje różne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Huszlewie

Huszlew 77, 08-206 Huszlew,tel. (083) 358-01-96, fax (083) 358-01-96

e-mail gopshuszlew@poczta.onet.pl

                                                                                                         

 

 Huszlew 29.04.2011          

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Huszlewie w ramach Projekt ,,Wyższe kwalifikacje szansą na lepsze jutro” Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zatrudni na umowę zlecenie doradcę zawodowego

CV wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje proszę składać do dnia 16.05.2011 w w/w Ośrodku.