Ogłoszenie

 w Informacje różne

Huszlew, dnia 08.09.2010r.

O G Ł O S Z E N I E              Urząd Gminy w Huszlewie podaje do publicznej wiadomości  ogłoszenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  z dnia 06.09.2010r  dotyczące  możliwości „Konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy dróg Krajowych na lata 2010 – 2015” .          Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.          Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA.         Mając na uwadze duże, społeczne zainteresowanie prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko oraz wymagania prawne wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), GDDKiA rozpoczyna Konsultacje społeczne.  Zostaną one przeprowadzone dwuetapowo.          Pierwszym etapem jest zapewnienie społeczeństwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć Internet oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA, jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag. W tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy. Uwagi można składać również pisemnie we Centrali oraz wszystkich Oddziałach GDDKiA.         W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w Kraju odbędą się jednodniowe spotkania w trakcie, których społeczeństwo będzie mogło zapoznać się z opracowaną  dokumentacją dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015, a także zgłaszać uwagi lub pytania.          Harmonogram jednodniowych spotkań w ramach konsultacji społecznych przedstawia się następująco:

datamiejsce spotkaniawojewództwamiejsce spotkaniawojewództwa14.09.2010WrocławSiedziba oddziału GDDKiAul. Powstańców Śląskich  186, 53-139 Wrocławsala konferencyjnadolnośląskie,opolskieKrakówSiedziba oddziału GDDKiAul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, sala konferencyjna – I piętro śląskie,małopolskie15.09.2010PoznańUrząd Wojewódzki, Al. Niepodległości 16-18, PoznańSala Herbowawielkopolskie,lubuskieSandomierzRatusz ul. Rynek 1, SandomierzSala Narad  świętokrzyskie,podkarpackie17.09.2010SłupskUrząd Miasta, Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupskpomorskie,zachodniopomorskieŁódźUrząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 ŁódźDuża Sala Obrad Rady Miejskiejłódzkie21.09.2010ToruńUrząd Wojewódzki – delegatura  w Toruniu
87-100 Toruń
Pl. Teatralny 2kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskieBiała PodlaskaStarostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, l. Brzeska 41podlaskie,lubelskie  23.09.2010WarszawaUrząd Wojewódzkipl. Bankowy 3/5, Warszawamazowieckie– od 9:00 – możliwość zadawania pytań autorom prognozy oddziaływania na środowisko16:30 – początek spotkania konsultacyjnego, prezentacja (17:00 w Warszawie) Przy czym na spotkaniach, które odbywać się będą w ramach konsultacji społecznych w ww. miastach, szczegółowo poruszana będzie problematyka oddziaływania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  w odniesieniu do wyżej przedstawionych obszarów. Szczegółowy scenariusz spotkań będzie dostępny na stronie internetowej GDDKiA.W celu zapewnienia udziału w Konsultacjach jak największej liczby ludności, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na Państwa stronie internetowej i tablicy ogłoszeń informacji o rozpoczętych Konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  wraz z odnośnikiem do strony www.gddkia.gov.pl. Na stronie tej znajdują się wszelkie informacje aktualizowane na bieżąco oraz cały tekst „Prognozy …”Zarówno na stronie jak i w ogłoszeniu prosimy o wykorzystanie treści e-maila.Prosimy Państwa o potwierdzenie e-mailem umieszczenia ogłoszenia.Prosimy również o przesłanie drugiego e-maila potwierdzającego w jakim terminie ogłoszenie o konsultacjach było wywieszone. Zgodnie z ustawą z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), ogłoszenie powinno być wywieszone min. 21 dni.Osoby do kontaktu z ramienia Departamentu Środowiska GDDKiA:-         Mirosław Musiel – mmusiel@gddkia.gov.pl, (22) 375-87-15.-         Paweł Zysk – pzysk@gddkia.gov.pl, (22) 375-87-15-         Jacek Wojtowicz – j.wojtowicz@gddkia.gov.pl (22) 375-88-97                                                                                   WÓJT GMINY HUSZLEW
                                                                                 
                                                                                    Stanisław Stefaniuk