Szklenie dla małych i średnich przedsiębiorstw

 w Informacje różne

Nowe rozdanie środków unijnych na lata 2014 – 2020 przewiduje największe w historii środki unijne dla przedsiębiorstw. Podstawą polityki unijnej jest proekologiczny charakter realizowanych przedsięwzięć. Do wykorzystania przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są miliony złotych. Jednocześnie rozwiązania proekologiczne są szansą na realne oszczędności w Państwa firmie.

Już dziś informujemy o możliwości bezpłatnego udziału w szkoleniach i doradztwie w zakresie proekologicznych rozwiązań systemów grzewczych i elektrycznych, systemów opartych na odnawialnych źródłach energii i biopaliwach, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, oszczędzania energii, przetwarzania odpadów oraz małej energetyki wiatrowej.

Projekt kierowany jest do przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa mazowieckiego. Udział w projekcie to nie tylko możliwość podniesienia kwalifikacji i umiejętności właścicieli firm i pracowników, ale przede wszystkim szansa na wyprzedzenie konkurencji w drodze po unijne środki z nowej perspektywy finansowej oraz na realne oszczędności w firmie.

Zapewniamy profesjonalną kadrę praktyków z branży i ciekawą tematykę zajęć. Po odbyciu szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty. Oferujemy bezpłatny catering.

Rekrutacja trwa. Zachęcamy do kontaktu!

Szczegółowe informacje na stronie: www.zlapwiatr.pl.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne – brak ukrytych kosztów: Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba miejsc ograniczona! Najbliższe szkolenia już w kwietniu!

Z wyrazami szacunku,

Dagmara Olejnik

———————————————————————————————————————

Forecast Consulting Sp. z o.o.
42 239 79 86
www.forecast.com.pl
ul. Sienkiewicza 13/32
90-113 Łódź

NIP 7252028510 / REGON 100917847 / KRS 0000360067
Miejsce zarejestrowania:
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 10 000 zł, wpłacony w całości.