obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniająccy do RG w Huszlewie w okr. nr 14

 w