Wybory Uzupełniające do Rady Gminy w Huszlewie

 w Wybory Uzupełniajace do Rady Gminy w Huszlewie

Zarządzeniem  Nr 366  Wojewody  Mazowieckiego  z dnia  01 września  2021 roku  zostały  zarządzone  Wybory uzupełniające  do Rady Gminy w Huszlewie w jednomandatowym okręgu wyborczym  nr  14 (MOSTÓW)  .

Dzień  wyborów   wyznaczono  na dzień  07 listopada  2021 roku  .

załączniki :

  1.  Zarządzenie  i Kalendarz Wyborczy  .
  2. Komunikat  Komisarza  Wyborczego w Siedlcach  I z dnia  02 września  2021 roku.
  3. Obwieszczenie  Wójta   o okręgu wyborczym  , Granice  okręgu wyborczego i liczbie radnych .
  4. Komunikat  Komisarza  Wyborczego o  komitetach wyborczych utworzonych   w  wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Huszlewie
  5. Postanowienie  o powołaniu GKW .
  6. Postanowienie  o zwołaniu posiedzenia  – GKW
  7. Informacja  o  pełnieniu dyżuru przez GKW w Huszlewie.
  8. Obwieszczenie  GKW w Huszlewie w sprawie  wezwania  do  dokonania  dodatkowych   zgłoszeń  list kand. na radnego w wyborach  uzupełniających.
  9. Obwieszczenie GKW w Huszlewie  o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających  do RG w Huszlewie w  okręgu Nr  14
  10. Obwieszczenie  Komisarza Wyborczego w Siedlcach  I o  nieprzeprowadzaniu wyborów  do Rady Gminy w Huszlewie  w  ok.Nr  14