Zaproszenie na spotkanie

 w Informacje różne

Z A P R O S Z E N I E 

W dn. 17 listopada 2010 r.w godz. 08.00 – 17.00 w Urzędzie w Huszlewie odbędzie się dyżur przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Siedlcach, dotyczšcy służbyw Siłach Zbrojnych RP.Na spotkanie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.