Zmiana uchwały w okręgach wyborczych

 w Wybory Samorządowe

Na strobnie  Biuletynu I nformacji  Publicznej Gminy Huszlew  znajduje się  uchwała  Nr L/209/2010 z dnia  14 września w sprawie  zmiany  podziału Gminy na okręgi wyborcze.  www.e-bip.pl