Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach

 w Wybory Samorządowe

Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach  z dnia  21 lutego 2018 roku

w Sprawie liczby oraz  zasad  dokonywania  zgłoszeń kandydatów na  funkcję  urzędnika  wyborczego .

Termin zgłaszania do dnia  14 marca  2018 roku
(liczy  się data wpływu do Delegatury KBW w Siedlcach )

W załącznikach  więcej informacji oraz na stronie   www.e-bip.pl

 

Załączniki: