24 grudnia 2021roku -Urząd Gminy w Huszlewie Nieczynny

 w Informacja -Dień wolny od pracy w UG HUSZLEW

                        

                                      INFORMACJA

                W   DNIU   24 grudnia  2021 ROKU (Piątek    )

·    URZĄD   GMINY   W  HUSZLEWIE

·     G O P S   W  HUSZLEWIE

·    GBP  W  HUSZLEWIE

·    ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  w Huszlewie

                           NIECZYNNE

Zgodnie  z Zarządzeniem  Nr 14/2021 Wójta Gminy  Huszlew z dnia
14 maja     2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych  od pracy w 2021r.  dla  pracowników  w Urzędzie  Gminy  w Huszlewie  i  Gminnych  Jednostkach  Organizacyjnych tj. GOPS w Huszlewie  i Gminnej Bibliotece Publicznej w Huszlewie i ZW i K w Huszlewie  w związku  ze świętami przypadającymi  w dzień wolny  od pracy  w  2021 roku  .

                                                                                                   WÓJT  GMINY

                                                                                                        -//-

                                                                                        STANISŁAW  STEFANIUK