Wybory do Izb Rolniczych 24 września 2023r.

 w Wybory do Izb Rolniczych

Na dzień 24 września 2023 r. zostały  ogłoszone   wybory do rad powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej ,do dnia 4 września 2023 r   trwa  nabór  kandydatów na członków Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej – szczegóły w załączniku .