Ankieta – w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022-2025

 w Informacje różne

Szanowni Państwo,

Gmina Huszlew w ramach  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022-2025 zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, w zakresie przeprowadzanej diagnozy uzależnień behawioralnych na terenie Gminy, którego celem jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień behawioralnych. Wykonawcą usługi jest Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z siedzibą Warszawa, ul. Plac Defilad 1.

Badanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej anonimowej ankiety.  

Badanie dotyczyć będzie dorosłych mieszkańców Gminy.

Prosimy mieszkańców o zaangażowanie  i  pomoc w przeprowadzeniu badań poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej.

 

https://www.webankieta.pl/ankieta/707197/huszlew-2022-diagnoza-uzaleznien-behawioralnych-ankieta-dorosli-mieszkancy.html