Badania Ankietowe w 2023 roku GUS

 w GUS

Kalendarium badań ankietowych w 2023 roku – opis alternatywny

Na górze grafiki umieszczono logo Urzędu Statystycznego w Warszawie. Grafika przedstawia zestawienie statystycznych badań ankietowych realizowanych w 2023 roku.

Przez cały rok, co miesiąc w wylosowanych gospodarstwach domowych realizowane jest Badanie budżetów gospodarstw domowych, Badanie kondycji gospodarstw domowych oraz Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. Przez cały rok jest też realizowane Badanie budżetu czasu ludności. To badanie jest prowadzone raz na 10 lat.

W poszczególnych miesiącach realizowane są również inne badania:

– styczeń: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych, Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

– kwiecień: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych, Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności, Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych

– maj: Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności, Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych

– czerwiec: Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności, Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

– lipiec: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych, Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

– sierpień: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

– październik: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych

– grudzień: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej

Na dole strony grafiki zamieszczono oznaczenie kont Twitter: @Warszawa_STAT i Facebook: @UrzadStatystycznywWarszawie oraz adres strony internetowej: warszawa.stat.gov.pl.