Dofinansowanie z WFOŚ

 w Informacja o realizacji programów

Gmina Huszlew otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę stacji uzdatniania wody , informacja znajduje się na stronie www.e-bip.pl ,urzędowe tablice ogłoszeń