Dotyczy coronawirusa

 w Zarządzanie kryzysowe ( Coronawirus)

Informacje w  załączniku :

  1. Odwołanie badań KRUS.
  2. KOMUNIKAT PRACY  ARiMR.
  3. dane teleadresowe.
  4. Rozporządzenie ministra zdrowia.
  5. Wyjaśnienia rządu .
  6. Zmiany rozkładu jazdy pkp.
  7. Zestawienie sytuacji  epidemiologicznej .
  8. Informacja  .
  9. Rozporządzenie z dnia  24 marca  2020r.
  10. Zestawienie epidemiologiczne z dnia  25.03.2020 roku
  11. Zestawienie epidemiologiczne z dnia  26.03.2020 roku
  12. Zestawienie epidemiologiczne z dnia  29.03.2020 roku
  13. Zestawienie epidemiologiczne z dnia 30.03.2020 roku
  14. Zestawienie epidemiologiczne z dnia 31.03.2020 roku
  15. Zestawienie epidemiologiczne z dnia 01.04.2020 roku
  16. Zestawienie epidemiologiczne z dnia  z dnia  02.04.2020 roku
  1. Informacja  o  odpadach  .
  2. Zestawienie epidemiologiczne z dnia  02 kwietnia  2020 roku
  1.  Zestawienie epidemiologiczne z dnia 03 kwietnia  2020 roku
  2. Zestawienie epidemiologiczne z dnia    04 kwietnia  2020 roku
  3. Zestawienie epidemiologiczne z dnia  05 kwietnia  2020 roku
  4.  Zestawienie epidemiologiczne z dnia 06 kwietnia  2020 roku
 1. Podstawowe zasady postępowania z  koronawirusem.
 2.   Zestawienie epidemiologiczne z dnia  07 kwietnia  2020 roku
 3.  Zestawienie epidemiologiczne z dnia  08 kwietnia  2020 roku
 4.  Zestawienie epidemiologiczne z dnia  09 kwietnia  2020 roku
 5.  Zestawienie epidemiologiczne z dnia 10 kwietnia  2020 roku
 6.  Zestawienie epidemiologiczne z dnia  11 kwietnia  2020 roku
 7.  Zestawienie epidemiologiczne z dnia  12 kwietnia  2020 roku
 8.  Zestawienie epidemiologiczne z dnia  13 kwietnia  2020 roku
 9.  Zestawienie epidemiologiczne z dnia  14 kwietnia  2020 roku
 10. Komunikat ARiMR .
 11. Zestawienie epidemiologiczne z dnia  15 kwietnia  2020 roku
 12. Nowe  obostrzenia .
 13. Zestawienie epidemiologiczne z dnia  16 kwietnia  2020 roku
 14. Znoszenie zakazów przez rząd- I etap
 15. Zestawienie epidemiologiczne z dnia 17 kwietnia 2020 roku
 16. Zestawienie epidemiologiczne z dnia 19 kwietnia 2020 rok
 17. Zestawienie epidemiologiczne z dnia 20 kwietnia 2020 rok
 18. Zestawienie epidemiologiczne z dnia 21 kwietnia 2020 rok