Dotyczy KORONAWIRUSA – COVID-19

 w Informacje różne, Zarządzanie kryzysowe ( Coronawirus)

APEL    DO  MIESZKAŃCÓW    GMINY   HUSZLEW

1.  Prosimy  o zapoznanie się  z Zarządzeniem  Nr 92 Wojewody Mazowieckiego   z dnia  11 marca  2020 roku  ( w załączniku  zarządzenie ).

2. Ograniczyć  załatwianie spraw  w Urzędzie Gminy w Huszlewie  jeżeli jest  to  możliwe :  Telefonicznie  , mailowo  ,

3. Numery  telefonów alarmowych .

4. Numery telefonów pracowników Urzędu  Gminy .

5.Informacja  o  odpadach  komunalnych  powstałych  u  osób  przebywających w kwarantannie  .

Załączniki: