Dożynki Gminno -Parafialne 2021roku

 w Dożynki Gminno-Parafialne

Dnia  29 sierpnia  2021 roku   odbędą się DOŻYNKI   GMINNO-PARAFIALNE

 1. PROGRAM DOŻYNEK W ZAŁĄCZNIKU
  2. Informacja  dotycząca wsparcia .
  3.  Zarządzenie  w sprawie  ustalenia opłat czynszowych za korzystanie z gruntu podczas obchodów Dożynek Gminno-Parafialnych”
  w 2021 roku organizowanych na terenie Gminy Huszlew oraz ustalenia regulaminu
  stoisk handlowych rekreacyjnych i wystawienniczych w Gminie Huszlew”.
  4. Plakat  Zaszczep się   przeciw COVID-19 bez Rejestracji .