FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 w Fundusz dróg Samorządowych

Gmina Huszlew zrealizowała zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 200111W dr. Powiatowa nr 2034W- Kol- Felin- dr.gminna 200119W w miejscowości Felin gm. Huszlew o długości 418 mb od km 2+607 do 3+025 km” w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 159 534,90 zł w tym 119 651,00 zł dofinansowania.

Gmina Huszlew zrealizowała zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 200108W Krasna- gr. Gminy (Cełujki)- w miejscowości Krasna gm. Huszlew o długości 750 mb od km 0+000 do 0+750 km” w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 319 628,26 zł w tym 190 549,63 zł dofinansowania.