HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW OD 01.05.2023 DO 31.12.2023R. NA TERENIE GMINY HUSZLEW

 w Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW  Z TERENU GMINY HUSZLEW NA ROK 2023

TRASA   I

Liwki, Krzywośnity, Harachwosty, Mostów, Nieznanki, Siliwonki, Dziadkowskie, Wygoda, Żurawlówka, Waśkowólka, Kownaty, Krasna

TRASA  II

Sewerynów, Ławy, Zienie, Bachorza, Felin, Huszlew, Juniewicze, Kopce, Makarówka, Władysławów

W ZAŁĄCZNIKACH