II sesja Rady Gminy w Huszlewie

 w Sesje Rady Gminy

Zawiadamiam, iż dnia 13 maja 2024 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się II Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów liczbowych, osobowych stałych i doraźnych Komisji Rady Gminy:
  • Ustalenie liczby członków stałych i doraźnych Komisji
  • Wybór Przewodniczących poszczególnych stałych i doraźnych Komisji
  • Ustalenie składów osobowych poszczególnych Komisji
  1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz   Wawryniuk