Informacja dla Mieszkańców Gminy Huszlew

 w Informacje różne

 

Huszlew, dnia 05.10.2020r.

 

 

Szanowni Mieszkańcy

 

W dniach 6 – 9 października 2020 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 20. W trakcie ćwiczenia odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Wójt Gminy Huszlew
Stanisław Stefaniuk