Informacja dla Mieszkańców Gminy Huszlew

 w Zarządzanie kryzysowe ( Coronawirus)

Szanowni Państwo,

w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na COVID-19 na terenie

Gminy Huszlew

 

Wójt Gminy Huszlew zarządza zamknięcie

Urzędu Gminy Huszlew,

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Huszlewie

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,

Gminnej Biblioteki Publicznej

dla interesantów

 

od dnia 14 października 2020 r. (środa)

do odwołania

 

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego poprzez profil zaufany e-PUAP, dzwonka znajdującego się na drzwiach Urzędu Gminy lub za pomocą telefonu, poczty elektronicznej oraz innego dostępnego kanału komunikacji na odległość

Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek organizacyjnych, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.

Urząd Gminy tel.: 83 358 01 23, e-mail: wojt@huszlew.pl, przetarg@huszlew.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  tel.: 83 358 01 96, e-mail: gopshuszlew@poczta.onet.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel. 609 010 386, email:  zwik.huszlew@wp.pl 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Huszlew