Informacja dla Mikroprzedsiębiorców

 w Mikroprzedsiębiorcy

W dniach 17 i 24 lutego br. (soboty), w godzinach od 9.00 do 13.00 wyznaczono dodatkowy dyżurów we wszystkich Urzędach Skarbowych, podczas których pracownicy będą odpowiadać na pytania dotyczące JPK, w godzinach pracy urzędu można uzyskać dodatkowe informacje.

Załączniki: