Informacja o pracy Urzędu Gminy w dniu 14 sierpnia 2017 roku

 w Informacje różne

Wójt Gminy Huszlew informuje , że w dniu 14 sierpnia 2017 roku Urząd Gminy w Huszlewie NIECZYNNY

INFORMACJA 

W   DNIU   14 sierpnia     2017  ROKU (PONIEDZIAŁEK )

1· URZĄD   GMINY   W  HUSZLEWIE
2· G O P S   W  HUSZLEWIE
3· GBP  W  HUSZLEWIE
4·  ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  w HUSZLEWIE

NIECZYNNE

              Zgodnie  z Zarządzeniem  Nr 17/2017 Wójta Gminy  Huszlew z dnia  07 SIERPNIA    2017 roku w sprawie ustalenia dni wolnych  od pracy w 2017r dla  pracowników  w Urzędzie  Gminy  w Huszlewie  i  Gminnych  Jednostkach  Organizacyjnych tj. GOPS w Huszlewie  i Gminnej Bibliotece Publicznej w Huszlewie i ZW i K w Huszlewie  w związku  ze świętami przypadającymi  w dzień wolny  od pracy  w  2017 roku  .