Informacja o PSZOK

 w Odpady

W załączniku :

  1. Godziny Otwarcia .
  2. Ulotka .
  3. W  PSZOK  – przyjmowane są .
  4. Zasady funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki  odpadów  komunalnych

Załączniki: