Informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na „ Karosację samochodu Jelcz HYDROMI

 w Przetargi

                                                                                                    Huszlew dnia 2010 .04. 07

ZP.341/  /2010

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

    Działając na podstawie art. .92 ust.1  pkt.1 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający  informuje , że w postępowaniu  przetargowym na „ Karosację samochodu Jelcz HYDROMIL  „  wybrano ofertę NR 2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO  USŁUGOWE„OSINY” S.C.Kolonia Borek ul. Przemysłowa 342-262 Poczesna
Cena  oferty brutto 207 400.00 zł.    Liczba pkt w kryterium ceny 100 pkt.

Podstawa prawna :

Na podstawie art.91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U z 2007 Nr 223 poz.1655 , z późn. zm. „ Zamawiający  wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert  określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „

Uzasadnienie :

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskania największej liczby punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn  100 pkt.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 ZAKŁAD KONSERWACJI I NAPRAWY SPRZĘTU POŻARNICZEGO
”ERGAŚ”Ryszard Gajewski 07-130 Łochów – Budziska 75Cena oferty brutto   215 940,00 zł.Liczba pkt. w kryterium ceny 96,00 pkt.  

                                                          Wójt

 

                                                   Stanisolaw   Stefaniuk