Informacja o założonym nowym koncie

 w NR KONTA GMINY HUSZLEW

Bank  Spółdzielczy w Łosicach O/Huszlew  

Urząd  Gminy w Huszlewie  

N r     11 8038 0007  0000 1168 2000 0010

 

Nr   Konta  od  2020 roku   opłaty  za  odpady  komunalne   na wyodrębniony rachunek 

    90 8038 0007 0000 1111 2000 0780