Informacja na temat wymiany pieców

 w Czyste Powietrze

List otwarty Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika informujący o zbliżającym się terminie wejścia w życie zakazu używania kopciuchów, czyli kotłów najniższych klas i pozaklasowych