Informacja – Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej

 w Informacje różne

Dyrektor  Okręgowej Służby Więziennej w Lublinie  informuje  o prowadzonym  naborze  do Służby Więziennej .

Informacje  dot.  naboru  znajdują się na stronie internetowej Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej  oraz  Okręgowego Inspektoratu  Służby Więziennej  w Lublinie  .