Informacja zwrot podatku akcyzowego za II Półrocze 2019r.

 w Informacje różne

– TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

OD 1 SIERPNIA DO 2 WRZEŚNIA 2019

 

Limit zwrotu podatku w 2019r. wynosi: 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

– WNIOSEK

– FAKTURY (oryginały lub ksero poświadczone za zgodność
z  oryginałem) za zakup oleju napędowego  za okres
  od 1 lutego 2019 do 31 lipca 2019

– DOKUMENT pobrany z ARiMR zawierający informacje
o liczbie dużych jednostek  przeliczeniowych bydła będącego
w posiadaniu producenta rolnego