Kierownik ośrodka Pomocy Społecznej w Huszlewie

 w Nabór pracowników

Projekt „Wyższe kwalifikacje szansą na lepsze jutro” Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Huszlewie Huszlew 77, 08-206 Huszlew,
tel. (83) 358-01-96, fax (83) 358-01-96,
e-mail gopshuszlew@poczta.onet.pl

OGŁOSZENIE NR 3/12 Z DNIA 28 września 2012r. O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACYPRACOWNIK SOCJALNY

OGŁOSZENIE Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Huszlewie

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Huszlewie w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zatrudni na umowę o pracę na czas określony pracownika socjalnego.(umowa na zastępstwo)

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać jeden z niżej wymienionych warunków:·

-posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych·
– ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna·
ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika,pedagogika specjalna, psychologia, politologia, polityka społeczna,socjologia, nauki o rodzinie

2. Osoby zainteresowane pracą proszone są o złożenie :
· CV
· Listu motywacyjnego ,
· Kopii dyplomu ukończenia szkoły
· Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danychosobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych -Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.),· Oświadczenia kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Huszlewie , 08-206 Huszlew Huszlew 77
3. Oferty należy składać do dnia 16 listopada 2012r.
4. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 83 358 01 96

Ostatnie wpisy
Zostaw komentarz

Rozmiar czcionki
Kontrast