Komunikat

 w Informacje różne, Spis Rolny 2020

POWSZECHNY SPIS ROLNY

W przypadku gdy respondent zgłasza użytkowanie gospodarstwa rolnego i nie ma tego gospodarstwa w systemie CORstat_Rol, jest możliwość wygenerowania numeru umownego za pośrednictwem infolinii spisowej.

Numer ten można uzyskać dzwoniąc na infolinię, wybierając 1, a następnie 2. Posiadając numer umowny, respondent może spisać się przez Internet lub telefon wybierając na infolinii 1, a następnie 1.

Ta zasada obowiązuje również w przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika i gospodarstwa dotychczasowego użytkownika, jak i obecnego nie ma w systemie CORstat_Rol, a nowy użytkownik chce się spisać.

W takich przypadkach nie należy generować zgłoszeń i przypisywać ich do ekspertów merytorycznych. Eksperci merytoryczni nie mają możliwości generowania numerów umownych gospodarstw rolnych.