Komunikat PGE Dystrybucja S.A.

 w Informacje różne

KOMUNIKAT – INFORMACJA   PGE

Urząd Gminy w Huszlewie na prośbę „PGE Dystrybucja S.A. zawiadamia o planowanych wyłączeniach prądu”,

ponadto można zapoznać się ze szczegółową informacją na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.

pod adresem https://pgedystrybucja.pl/ o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczeniu energii elektrycznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 991 w formie komunikatów głosowych.

Możliwe jest indywidualne powiadomienie na adres e-mail poprzez zamówienie bezpłatnego newslettera z informacjami o planowanych wyłączeniach – poprzez wypełnienie krótkiego formularza dostępnego na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod linkiem https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach .