KOMUNIKAT -Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 w Zarządzanie kryzysowe ( Coronawirus)

POWIADOMIENIE o przekroczeniu poziomu  informowania dla  pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu