Konsultacje Otwarte

 w Informacje różne

Stowarzyszenie  ” Lokalna Grupa  Działania -Tygiel  Doliny Bugu oraz  Wójt Gminy Huszlew   zapraszają  na  otwarte  konsultacje społeczne  w celu  stworzenia nowej  Lokalnej Strategii Rozwoju  dla SLGD „Tugiel Doliny Bugu ” na lata 2021-2027

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScudLbBwCku2LPCNZQEc2-X0NlVI_V67m3IyDVCLfkyZJKHlQ/viewform