NOWE Konto – Opłaty za odpady komunalne od 2020 roku

 w Informacje różne

Nowe  konto  od stycznia  2020 roku

90 8038 0007 0000  1111 2000 0780