Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 w Informacje różne

INFORMACJA

dotycząca kontroli zbiorników bezodpływowych   i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022 poz. 2519) wszystkie samorządy w Polsce zostały zobligowane do przeprowadzania kontroli dokumentacji związanej z odbiorem nieczystości płynnych z gospodarstw domowych na swoim terenie.

Niezbędna dokumentacja:

  • Umowy na wywóz nieczystości z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • Dowody uiszczenia opłaty za powyższe usługi.

 

Realizując ustawę  Wójt Gminy w Huszlewie przypomina, iż zgodnie z §17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Huszlew (uchwała  nr XVII/105/2020 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 21 maja 2020) częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych przedstawia się następująco:

  • Ze zbiorników bezodpływowych – co najmniej raz na pół roku,
  • Z osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków – nie rzadziej niż raz w roku.

Wykaz firm mających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Huszlew:

  1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie,08-206 Huszlew, Huszlew 77 pokój nr 15. Tel. 609-010-386,
  2. KOM – GAZ Sp. Z o.o. 08-200 Łosice, ul. Białostocka 37,
  3. PUK Sp. z o.o. Międzyrzec Podlaski, 21-560Międzyrzec Podlaski, ul. Brzeska 102

Podstawa prawna art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 2519)