Link do ankiety

 w Informacje różne

Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” zobowiązana jest do końca 2022 roku przeprowadzić ewaluację realizacji Strategii.

W związku z  tym  prośba do mieszkańców Gminy Huszlew  o wypełnienie  ankiety

link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=a91ab2ba&&b=490f31d23b&&c=8dfceb68