Link do spotkania w dniu 04 lutego 2021roku – Projekt Umowy Partnerstwa

 w Informacje różne

(4.02.2021 r.)  godz.  10;00 – spotkanie on-line dotyczącego uwag do projektu Umowy Partnerstwa w kontekście wspierania rozwoju gmin naszego Regionu. Proszę kliknąć „wezmę udział”

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2935510310011773/