Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021

 w Informacja o realizacji programów

Gmina Huszlew  pozyskała  i zrealizowała   zadanie pn „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Nieznankach” współfinansowano  przy  pomocy środków z budżetu  Województwa Mazowieckiego w ramach„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

 

Całkowita wartość zadania 20 000 zł w tym:

 

pomoc finansowa z budżetu  Województwa – 10 000 zł

środki wnioskodawcy                                         -10 000 zł