Mazowsze dla Sołectw -Juniewicze

 w Mazowsze dla Sołectw

 ” BUDOWA OGRODZENIA PLACU W MIEJSCOWOŚCI JUNIEWICZE” ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO