Mobilny Punkt wsparcia

 w Informacje różne

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca 2021 r. beneficjenci 300+ będą mogli składać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jedynie w formie elektronicznej:

  • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • na portalu empatia.mpips.gov.pl.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  jest odpowiedzialny za utworzenie pełnego procesu obsługi wniosków o ustalenie prawa do świadczenia. Mając na względzie doniosłość społeczną przedmiotowego świadczenia pracownicy ZUS będą mogli organizować mobilne punkty wsparcia, podczas których będą zakładać profile na portalu PUE ZUS oraz pomagać  osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w składaniu wniosków o świadczenie dobry start.

 

W  dniu 13  lipca 2021 r w godz. 10:00 – 12:00 zorganizowany zostanie mobilny punkt wsparcia ZUS w Poczta Polska w Huszlewie

Osoby zgłaszające się do mobilnych punktów wsparcia powinny mieć ze sobą dane niezbędne do założenia profilu na PUE ZUS i prawidłowego wypełnienia wniosku, tj:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport)
  • adres e-mail
  • numer telefonu
  • dane dziecka (PESEL)
  • nazwa i adres szkoły dziecka
  • numer rachunku bankowego

Jarosław Rzepka

Kierownik

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Siedlcach

Biuro Terenowe w Łosicach

08-200 Łosice ul. Kilińskiego 2.

tel.  502 007 961